Privacy Statement

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Dura Vermeer Bouw Zuid West BV houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV mogelijk links naar andere sites aan. Dura Vermeer Bouw Zuid West BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Dura Vermeer Bouw Zuid West BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Dura Vermeer Bouw Zuid West BV kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u Dura Vermeer Bouw Zuid West BV toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@dv-dehavenspijkeniss.php-dev.fundament.nl
  • Dit Privacy Statement van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement