Presale

De Veerkade fase 2

Woensdag 18 november om 12.00 uur is het zover en start de presale van de 13 kadewoningen in de tweede fase van De Veerkade. Tijdens de presale is het mogelijk om nog vóór de start van de verkoop een woning te reserveren of je te registreren als voorrangskandidaat. Op deze pagina vertellen wij je alles over het ‘hoe en wat’ en welke data belangrijk zijn om in je agenda te zetten.

Bekijk hier in een kort overzicht het complete verkooptraject.

Zaterdag 14 november – Presaledocumentatie online beschikbaar

Op deze dag komt alle presale documentatie online beschikbaar en kom je alles te weten over de plattegronden per bouwnummer, de prijzen, het afwerkingsniveau en de optiemogelijkheden.

Woensdag 18 november om 12.00 uur – Start Presale

Vanaf woensdag 18 november 12.00 uur start de Presale en is het mogelijk om je bij NEXTHome aan te melden voor een kennismakingsgesprek. Dit doe je door het intakeformulier (dat vanaf 14 november beschikbaar zal zijn) per mail te verzenden naar woningcoach@nexthome.nl. Let op: alleen formulieren die vanaf 18 november om 12.00 uur worden ingezonden zijn geldig. 

Op volgorde van binnenkomst van de intakeformulieren benadert NEXTHome de kandidaten om een afspraak in te plannen. De (digitale) afspraken met NEXTHome kunnen plaatsvinden vanaf maandag 23 november om 9.00 uur.

Maandag  23 november om 09.00 uur – Start kennismakingsgesprekken 

Vanaf maandag 23 november om 09.00 uur vinden (op afspraak) de kennismakingsgesprekken plaats.

In het Kennismakingsgesprek komen jouw persoonlijke woonwensen en motivatie aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier krijg je tijdens dit Kennismakingsgesprek ook te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten jij en wij of een hypotheek haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jíj dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is.

Na het kennismakingsgesprek zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. Je wacht tot de start verkoop
  2. Je schrijft jezelf in als voorrangskandidaat
  3. Je reserveert één van de woningen d.m.v. een reserveringsovereenkomst (alleen mogelijk indien de woning nog beschikbaar is)

Hieronder meer over bovengenoemde mogelijkheden.

1. Je wacht tot de start verkoop

De officiële start verkoop van De Veerkade fase 2 start naar verwachting in december / begin januari. Je kan dan de definitieve verkoopdocumentatie in ontvangst nemen, bestuderen en besluiten je in te schrijven via het inschrijfformulier.

2. Je schrijft jezelf in als voorrangskandidaat

Wij maken het voor onze kopers mogelijk om voorrang bij de toewijzing te krijgen. Als je één iemand voorrang geeft betekent dit veelal dat je iemand anders iets ontzegt. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met onze voorrangskopers om en willen hen vooraf leren kennen.

Persoonlijke woonwensen en motivatie komen aan de orde, zodat wij weten wie jij bent, hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen en wat jij een betaalbare maandlast vindt. Als de PreSale voorbij is, volgt het toewijzingsmoment. Uiteraard geldt dit alleen voor woningen die op dat moment nog beschikbaar zijn.

Wij wijzen toe op basis van maximale spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede voorkeur. Indien er méér kopers dan woningen zijn, geeft dit een spanningsveld. Hoe gaan wij hier mee om? Als er zich meerdere kandidaten aanmelden voor één woning loten wij de kandidaten. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is. Dat laten wij je uiteraard per ommegaande weten, wij hechten aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid. Jij wilt zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent.

3. Je reserveert één van de woningen d.m.v. een reserveringsovereenkomst

Bij een positieve uitslag van haalbaar/betaalbaar kun je ervoor kiezen om een woning te reserveren. Je kunt alleen maar een woning reserveren die op dat moment nog niet door iemand anders gereserveerd is. 

De Reserveringsovereenkomst heeft dezelfde kracht als een koop/aanneemovereenkomst: je zúlt dus eigenaar van het huis van je keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, jij bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch onmogelijk. 

Daarom vragen wij in dit geval om een reserveringsvergoeding van € 3.500,-. Dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons. Waarom doen wij dat? Omdat wij het huis per direct van de markt halen en er zich dus geen andere kandidaten meer voor kunnen melden. De reserveringsvergoeding ontvang je uiteraard terug op het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt bij de notaris.