De Veerkade: START PRESALE


wanneer:zaterdag 23 maart
tijd:11.00 tot 13.00 uur
locatie:Het Elementenhuis
Hongerlandsedijk 1
Spijkenisse


Zaterdag 23 maart start de PreSale voor de kadewoningen en appartementen van De Veerkade! Op deze dag bent u tussen 11.00 uur 13.00 uur dan ook van harte welkom in het Elementenhuis.

Hier zullen wij alle kadewoningen en appartementen aan u presenteren en vertellen wij natuurlijk ook graag alles over de prijzen, het afwerkingsniveau, de duurzaamheid en de financieringsmogelijkheden bij energieneutrale nieuwbouw. Ook kunt u terecht voor al uw vragen over het plan.

De PreSale periode

Zaterdag 23 maart start de PreSale periode. Vanaf dat moment zijn er tot aan het moment van start verkoop verschillende mogelijkheden:

  1. U kunt wachten tot de start verkoop
  2. U kunt zich inschrijven als voorrangskandidaat
  3. U kunt één van de woningen kopen door middel van een reserveringsovereenkomst

1. u wacht tot de start verkoop

De officiële start verkoop van De Veerkade start eind april / begin mei. U kunt dan de definitieve verkoopdocumentatie in ontvangst nemen, bestuderen en besluiten u in te schrijven via het inschrijfformulier.

2. u kunt zich inschrijven als voorrangskandidaat

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om als aspirant koper voorrang bij de toewijzing te krijgen.

Wanneer je een gegadigde voorrang geeft, betekent dit dat een eventuele andere belangstellende niet voor de woning in aanmerking komt. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met de voorrangskandidaten. Deze potentiële kopers willen wij vooraf leren kennen. Dit kan door middel van een persoonlijk kennismakingsgesprek aan tafel.

De kennismakingsgesprekken worden gevoerd door onze partner NEXTHome. Wilt u meer weten of alvast een kennismakingsgesprek inplannen? Bel 0186-745772 en vraag naar Daniëlle, Aletta of Miriam. Dit zijn uw specialisten voor De Veerkade. U kunt Daniëlle, Aletta of Miriam ook mailen: d.schuller@nexthome.eua.giethoorn@nexthome.eu of m.dallo@nexthome.eu

Tijdens het kennismakingsgesprek komen uw persoonlijke woonwensen en motivatie  aan de orde, zodat wij weten wie u bent en hoe wij uw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier krijgen kopers tijdens dit kennismakingsgesprek ook te horen of een eventueel benodigde hypotheek haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten u en wij of de financiering van de woning haalbaar is (kunt u een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vindt ú dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is. Indien de financiering haalbaal en betaalbaar blijkt kunt u voorrang kandidaat worden.  Bent u er dan al helemaal over uit en heeft u dan al besloten dat u één van de woningen wilt kopen. Dan kunt u na het kennismakingsgesprek besluiten een reserveringsovereenkomst aan te gaan voor het door u gewenste bouwnummer. Onder punt 3 staat een en ander nader uitgelegd.

3. U kunt één van de woningen kopen door middel van een reserveringsovereenkomst

De toewijzing van een woning in een nieuwbouwproject kan aanvoelen als een tombola. Pas na lang wachten weet u of u het huis van uw keus ook daadwerkelijk ‘mag’ kopen. Het verkrijgen van voorrang op de toewijzing is al een grote stap, maar in De Veerkade gaan we, indien ú dat wenst, nog een stap verder.

Wij geven u namelijk de mogelijkheid om de woning van uw keuze al tijdens de PreSale periode te kopen. Omdat de benodigde definitieve contractstukken om tot koop te komen tijdens de PreSale nog ontbreken, tekent u onze Reserveringsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft dezelfde kracht als een koop- en aanneemovereenkomst: u zúlt eigenaar van het huis van uw keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, u bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch niet mogelijk.

Daarom vragen wij in dit geval om een reserveringsvergoeding van € 3.500,-. Dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons. Waarom doen wij dat? Omdat wij het huis per direct van de markt halen en er zich dus geen andere kandidaten meer voor kunnen melden. De reserveringsvergoeding ontvangt u uiteraard terug op het moment dat u de woning daadwerkelijk juridisch afneemt. U kunt contact opnemen met één van de makelaars indien u van de reserveringsovereenkomst gebruik wilt maken. Vindt u de reserveringsvergoeding te hoog? Kijk dan vooral naar de optie om voorrang te verkrijgen bij de toewijzing.  

Toewijzing

Wanneer de PreSale voorbij is en de start verkoop heeft plaatsgevonden, volgt het toewijzingsmoment. Er wordt toegewezen op basis van maximale spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede voorkeur.

Uiteraard gaan mensen met een reserveringsovereenkomst  en onze voorrangskandidaten hierbij vóór de overige inschrijvers. In een ideale situatie hebben wij exact het aantal inschrijvingen als woningen en hebben al deze mensen een andere eerste keus. De werkelijkheid is uiteraard vaak anders. Als we minder inschrijvers hebben dan het aantal woningen is het vaak relatief gemakkelijk toewijzen, maar als er zich meerdere kandidaten aanmelden voor één woning wordt er geloot. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is. Dat laten wij u uiteraard per direct weten, wij hechten aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid.